MARTA ANDREU I SERRA

Obté el Títol Superior en Música en l'especialitat de tible i tenora a l'ESMUC amb Matrícula d'Honor en el projecte final de carrera.
Estudia, en el mateix centre, cant modern i cant jazz amb Mireia Lara i Anna Finger, ampliant els seus coneixements amb Gilliane Keyes, Maureen Scott i Judy Niemack.
Obté el certificat dels dos nivells de Voicecraft (Jo Estill System) a l'Escola Eòlia de Barcelona amb Viv Manning.
Actualment, estudia el Grau Superior de Cant Clàssic al Conservatori Superior de Música del Liceu amb Oriol Rosés.
Com a intèrpret de tible, ha format part de la Bellpuig Cobla i de la Principal de la Nit a part de fer actuacions amb vàries cobles dins l'àmbit nacional.
Com a cantant, forma part de l'Orquestra Internacional Amoga i ha participat com a mezzosoprano solista en vàries produccions del Glòria de Vivaldi.